Autoritate vamala

Autoritate investita, in principal, cu aplicarea reglementarilor vamale.

La trecerea frontierei de stat, marfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal si aplicarii reglementarilor vamale numai de autoritatea vamala.

Autoritatea vamala are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Autoritatea vamala exercita, in cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementarile vamale pentru realizarea controlului vamal al marfurilor introduse sau scoase din tara. Ea are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport si al marfurilor, precum si al bunurilor si valorilor apartinand persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea lor din tara.

Autoritatea vamala este definita in Codul Vamal
Drept Vamal

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary