Colegiului Consilierilor Juridici

Colegiul teritorial este organizatia profesionala creata pentru toti consilierii juridici asociati in aceasta forma de organizare dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti, indiferent de ramura, domeniul de activitate ori locul exercitarii profesiei, ce asigura organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic in mod unitar si apara drepturile si interesele legitime ale consilierilor juridici.

Colegiul teritorial este persoana juridica de interes general si are sediul in orasul de resedinta al judetului, respectiv in municipiul Bucuresti.

Colegiul teritorial are patrimoniu si buget propriu. Patrimoniul Colegiului poate fi folosit in activitati producatoare de venituri, in conditiile dreptului comun.

Contributia consilierilor juridici la realizarea bugetului propriu este stabilita de fiecare colegiu.

Colegiul teritorial activeaza in baza statutului propriu.

Colegiul Consilierilor Juridici este reglementat in Statutul profesiei de consilier juridic
Profesii juridice

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary