Marcaj de conformitate

Smbolul care se aplica de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe piata si/sau de punerea in functiune, pe un produs, pe o placa de marcaj atasata, pe ambalajul si/sau pe documentele insotitoare si care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerintele esentiale prevazute in reglementarile tehnice aplicabile:
CS – marcaj national de conformitate, denumit in continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2 a Legii nr. 608/2001, prezentata mai jos;
CE – marcaj european de conformitate, denumit in continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3 a Legii nr. 608/2001, prezentata mai jos;

Marcajul de conformitate este reglementat de Lege nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata 2008
Drept Comercial

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary