Moneda electronica

valoare monetara stocata electronic, inclusiv magnetic, reprezentand o creanta asupra emitentului, emisa la primirea fondurilor in scopul efectuarii de operatiuni de plata si care este acceptata de o persoana, alta decat emitentul de moneda electronica.

Activitatea de emitere de moneda electronica poate fi desfasurata de catre urmatoarele categorii de emitenti de moneda electronica:
institutii de credit, in intelesul art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
institutii emitente de moneda electronica, in intelesul art. 4 alin. (1) lit. e);
furnizori de servicii postale care emit moneda electronica potrivit cadrului legislativ national aplicabil;
Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale, atunci cand acestea nu actioneaza in calitate de autoritati monetare sau in alta calitate ce implica exercitiul autoritatii publice;
statele membre si autoritatile lor regionale ori locale, atunci cand acestea actioneaza in calitatea lor de autoritati publice.

Activitatea de emitere de moneda electronica este reglementata prin Legea 127/2011
Drept Bancar si Financiar

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary