Notar

Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prezentei legi.

Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.

Notarul public indeplineste urmatoarele acte notariale:
redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;
autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;
procedura succesorala notariala;
certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;
darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;
primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;
actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
efectuarea si legalizarea traducerilor;
eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit;
orice alte operatiuni prevazute de lege.

In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor in care acestia isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Profesia de notar este reglementata de Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale cu modificarile si completarile ulterioare
Profesii juridice

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary