Plasament privat

Instrument de datorie publica materializat prin contractarea in mod direct de imprumuturi sau vanzarea directa de titluri de stat catre un investitor ori un grup restrans de investitori autorizati sa opereze pe pietele financiare care au capacitatea de a evalua si administra beneficiile si riscurile unei oportunitati de investitii si care se afla sub reglementarea autoritatilor de supraveghere a pietelor financiare. Utilizarea acestui instrument se realizeaza in conditii specifice determinate de caracterul confidential al tranzactiei solicitat de investitori.

Plasamentul privat este definit in HG nr. 759/2009
Drept Bancar si Financiar

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary