Statistica oficiala

Statistica oficiala, acopera ansamblul activitatilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea si administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:
autoritatile si institutiile publice, exclusiv Banca Nationala a Romaniei, cuprinzand date si informatii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar si juridic, necesare cunoasterii realitatilor economice si sociale, fundamentarii strategiilor de dezvoltare si prognozelor, a deciziilor guvernamentale si ale operatorilor economici, elaborarii cercetarilor stiintifice, informarii opiniei publice si cooperarii internationale in domeniul statistic;
Banca Nationala a Romaniei, pentru domeniile in care are atributii potrivit legii proprii de organizare si functionare.

Din Sistemul statistic national fac parte:
Institutul National de Statistica, directiile sale teritoriale si alte institutii din subordine;
oficiile de statistica ale administratiei publice centrale guvernamentale;
oficiile de statistica ale administratiei publice locale;
oficiile de statistica ale altor autoritati si institutii publice, altele decat cele existente in structura Bancii Nationale a Romaniei;
Banca Nationala a Romaniei.

Statistica oficiala in Romania este reglementata prin Legea nr. 226/2009
General, extins

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary